Endring i toleransebeløpet for folketrygdberegnet AFP

Denne artikkelen er for deg som er født 1962 eller tidligere og får utbetalt AFP etter folketrygdens beregningsregler 

Du kan ha inntekt ved siden av AFP, men det er viktig at du oppgir i søknaden hvor mye du kommer til å ha i inntekt ved siden av din pensjon. Pensjonsgraden blir regnet ut fra den inntekten du oppgir, og vi justerer utbetalingen basert på nye opplysninger fra deg.

Hvis den reelle inntekten din avviker med mer enn 30 841 kroner pr. år fra inntekten du har oppgitt, må du gi oss beskjed om dette. Dette beløpet omtales som toleransebeløpet og vil endres hvert år den 1. mai. Toleransebeløpet har frem til nå har vært 30 000 kroner per år. 

Fra 01.01.2024 er toleransebeløpet 0,26 G (grunnbeløpet i folketrygden) som per i dag er 30 841 kroner.  

 

 

Her finner du mer informasjon om AFP