Pensjon

Det norske pensjonssystemet er tredelt og består av pensjon fra NAV, pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing.