Utbetaling av pensjon i 2024

Sandefjord kommunale pensjonskasse utbetaler pensjonen den 15. i hver måned så lenge dagen ikke faller på en helge-helligdag. Hvis den 15. faller på en helg eller helligdag, utbetales pensjonen siste virkedag før. 
 

Skattetrekk på pensjon  

Sandefjord kommunale pensjonskasse beregner ikke skatt. Sandefjord kommune innhenter skattekortet ditt fra Skatteetaten.  

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.  

 

Klikk på denne lenken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no  

 

Skatt for AFP, alders- og etterlattepensjon  

Januar – november: Vanlig skattetrekk

Desember: Ikke skattetrekk

 

Skatt for uførepensjon  

Januar – mai, og juli – november: Vanlig skattetrekk

Juni: Ikke skattetrekk

Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt – bosatt i utlandet  

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på lenken over.

 

Foto: Istock / Piksel