Skatt på pensjon i desember

Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 12. desember. 

Du kan lese mer om skatt og pensjon hos Skatteetaten.no
Har du en ytelse fra NAV kan du lese om skatt på ytelsene fra NAV

Kildeskatt – bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider

Skattetrekk på pensjon 

Sandefjord kommunale pensjonskasse beregner ikke skatten. Vi mottar alle skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Du må kontrollere at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg. Det kan du gjøre ved å gå inn Skatteetatens sider

Ekstra skattetrekk

Har du allerede frivillig igangsatt faste skattetrekk utover ordinær skatt, vil disse bli videreført i 2024. Gi beskjed om du vil endre eller stoppe ekstra skattetrekk fra 2024. Ekstra skattetrekk blir trukket hver måned frem til du gir oss beskjed om å stoppe eller endre det. Ønsker du å legge inn ekstra månedlige skattetrekk, kan du sende oss melding om dette. 
 

Kilde: Skatteetaten 
Foto: NTB Franke + Mans