Normrenten på lån endres i januar 2024

Fra januar 2024 blir normrenten endret til 4,9 prosent.