Ektefellepensjon

Hvem kan ha rett på ektefellepensjon?

Dersom avdøde var medlem hos SkP, kan følgende ha rett på ektefellepensjon:

  • gjenlevende ektefelle eller registrert partner
  • fraskilt ektefelle hvis man
    A) var gift i minimum 10 år
    B) var minst 45 år ved skilsmissen, ikke har giftet seg på nytt og ikke har fraskrevet seg pensjonsrettighetene ved skilsmissen

Detaljert om ektefellepensjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet under og send oss dette, med vedlegg, enten på e-post eller per brev. 

Dersom du heller ønsker å levere søknaden personlig, kan du besøke oss i Stokke kommunehus. Husk å avtale tid på forhånd. Du kan da sende en henvendelse på e-post eller ringe for å avtale tid.

Søk om etterlattepensjon (PDF, 107 kB)