Barnepensjon

Hvem kan ha rett på barnepensjon?

Dersom avdøde var medlem hos SkP, kan følgende ha rett på barnepensjon:

•    Barn under 20 år av avdødt medlem
•    Stebarn og pleiebarn som avdøde medlem forsørget

Detaljert om barnepensjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet under og send oss dette, med vedlegg, enten på e-post eller per brev. 

Dersom du heller ønsker å levere søknaden personlig, kan du besøke oss i Stokke kommunehus. Husk å avtale tid på forhånd. Du kan da sende en henvendelse på e-post eller ringe for å avtale tid.

Søk om barnepensjon (PDF, 110 kB)