Etterlattepensjon

Gjenlevende ektefelle eller registrert partner kan ha rett på ektefellepensjon hvis avdøde var medlem i Sandefjord kommunale pensjonskasse.
 

Barn under 20 år kan ha rett på barnepensjon.