Alderspensjon

Har du opptjening i Sandefjord kommunale pensjonskasse, kan du få alderspensjon når du blir pensjonist. Alderspensjonen fra oss kommer i tillegg til alderspensjon fra NAV. Det er ulike regler for alderspensjon, og hvilke regler som gjelder for deg kommer an på når du er født.