Styret

Pensjonskassen ledes av et styre på syv medlemmer. Fem av medlemmene oppnevnes av Sandefjord kommune, hvorav et medlem skal være uavhengig medlem. To av medlemmene oppnevnes av fagorganisasjonene og representerer rettighetshaverne (medlemmene) i pensjonskassen.

Styrets medlemmer for perioden 2023-2027:

Bjørn Orerød (leder)
Grethe Østgård (nestleder)
Vidar Andersen
Grethe Wiig Andersen
Erling F. Sørhaug
Vibeke Bredal
Anita Torpengen

Styrets varamedlemmer:

  1. Bjørn Håvard Brænden
  2. Per Erik Larsen