Etteroppgjør for uførepensjon

Etteroppgjør for uførepensjon for 2022

Hvert år sjekker pensjonskassen inntektsopplysningene i skatteoppgjøret ditt for å se om du har fått utbetalt riktig beløp i uførepensjon året før.

Etteroppgjør for uførepensjon for 2022 behandles i januar 2024. Du vil få brev i medlemsportalen i januar med informasjon om etteroppgjøret.

Hvis du har fått for lite utbetalt, får du en etterbetaling. Har du fått for mye utbetalt, må du betale tilbake.